Lịch sử lực lượng vũ trang huyện Phú Quý (1975-2010)

 

Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử hình thành và phát triển vùng đất, con người huyện Phú Quý thuộc tỉnh Bình Thuận. Lực lượng vũ trang huyện Phú Quý trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Visits: 12