Hỏi – đáp về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa theo phương châm tích cực, vựng chắc, nâng cao chất lượng, phát triển về số lượng, đạt hiệu quả về kinh tế, góp phần tạo nhiều việc làm, xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn, làng nghề truyền thống, góp phần nâng cao mức sống cho người dân, đặc biệt là người dân ở nông thôn…

Sách dưới dạng hỏi – đáp những thông tin về doanh nghiệp vừa và nhỏ; những vùng nông thôn được hưởng chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư; danh mục lĩnh vực nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư; dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Visits: 2