Hội Báo Xuân 2023

      

       Thư viện tỉnh Bình Thuận thông báo.

        Hội báo Xuân Quý Mão năm 2023 khai mạc và phục vụ cho mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

        Thời gian: Từ ngày 18/01/2023 (27 tết) đến hết ngày 26/01/2023 (mùng 05 tết).

        Hội báo Xuân tổ chức tại Khu Di tích Dục Thanh và Nhà trưng bày Bảo tàng Hồ Chí Minh Chi nhánh Bình Thuận.

        Hội báo xuân trực tuyến tại địa chỉ: https://baoxuan.thuvienbinhthuan.com.vn/ 

Visits: 84