Động vật và thực vật dưới nước của tỉnh Bình Thuận

 

Động vật và thực vật dưới nước của tỉnh Bình Thuận / Trương Công Lý. – Bình Thuận : Knxb, 2000. – 25tr. ; 28cm

Nội dung: Khái quát về các loài sinh vật nước ngọt, nước lợ; Sinh vật biển; Các loài cá thường xuất hiện tại biển tỉnh Bình Thuận….

 

Hits: 454