Albert Einstein và sự tiến triển của vật lý học hiện đại

Đã một thế kỷ kể từ Năm Kỳ diệu 1905, khi Albert Einstein công bố năm công trình đặt những cột mốc cho ba lĩnh vực lớn của vật lý học: vật lý thống kê (chuyển động Brown), lý thuyết lượng tử (của ánh sáng) và lý thuyết tương đối (hẹp). Những công trình này đã làm thay đổi cái nhìn (vision) của chúng ta về thế giới và, cùng vói những khám phá trong hai chục năm sau đó, đã làm xuất hiên môt nền văn minh mới trên hành tinh…
Khái quát về cuộc đời và các khám phá của Einstein; giới thiệu tổng quát về các khám phá của Einstein, từ các công trình trong Năm Kỳ diệu cho đến những cố gắng cuối cùng của ông nhằm tìm kiếm một lý thuyết trường thống nhất có thể thay thế cơ học lượng tử hiện hữu mà theo ông, chưa phải là một lý thuyết đầy đủ về thực tại; một số vấn đề và những suy ngẫm day dứt của ông về thế giới vật chất và vũ trụ…

Tác giả bài viết: ntntuyet

Hits: 53