Chúng tôi ăn rừng

 

Sách m?i
Chúng tôi ăn rừng: Gồm những tư liệu mô tả sự việc diễn ra tại Sar Luk trong chu kì nông nghiệp giai đoạn 1948 – 1949, kết cấu cộng đồng Mnông Gar, cuộc sống đời thường và các nghi lễ.

Ký hiệu:

Kho đọc: DVL.016222

Kho mượn: MVL.019603; MVL.019604

 

Views: 4