Thế giới không rác thải

Sách m?i

Viết về mô hình kinh tế tuần hoàn thuyết phục, hướng tới tương lai, một hệ thống khép kín không lãng phí tài nguyên thiên nhiên: Đánh bại hệ thống chỉ biết lấy đi xả rác thải và Một kho giải pháp tuần hoàn phong phú như: Vì tình yêu đối với rừng, cửa hàng thực phẩm xanh, tủ quần áo bền vững,…

Ký hiệu:

Kho đọc: DVL.016719

Kho mượn: MVL.020243; MVL.020244

 

Visits: 6