Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 01/2021 tăng 22,2% so với cùng kỳ

Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 01/2021 ước tính tăng cao 22,2% so với tháng 01/2020, trong đó ngành chế biến, chế tạo tăng 27,2%.
Cơ quan thống kê quốc gia nhận định, sản xuất công nghiệp tiếp tục khởi sắc khi dịch Covid-19 được kiểm soát tốt ở trong nước, thêm vào đó số ngày làm việc của tháng 1 năm nay nhiều hơn năm trước, nên chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 1/2021 tuy giảm 3,2% so với tháng trước, nhưng ước tính tăng cao 22,2% so với cùng kỳ năm trước (Bảng).
Bảng: Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 01/2021
Nguồn: Tổng cục Thống kê
——————————————————

Visits: 0