Bản tin thị trường Nông, Lâm, Thủy sản Số 30/01/2021

Số ra ngày 30 tháng 1 năm 2021, Do Cục Xuất nhập khẩu, Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại, Bộ Công thương biên soạn.

Giới thiệu về các nội dung sau:
– Tình hình chung về thị trường trong nước và thế giới;
– Thị trường cao su: Thị trường thế giới; Thị trường trong nước; Tình hình xuất khẩu cao su của Việt Nam; Dung lượng thị trường nhập khẩu cao su của Hoa Kỳ trong 11 tháng năm 2020 và thị phần của Việt Nam.
– Thị trường cà phê: Thị trường cà phê thế giới; Trong nước giá cà phê giảm; Tháng 1 / 2021, xuất khẩu cà phê giảm; Dung lượng thị trường nhập khẩu cà phê của Anh trong 11 tháng năm 2020 và thị phần của Việt Nam.
– Thị trường hạt điều: Thị trường thế giới; Tháng 1/2021, xuất khẩu hạt điều giảm so với tháng 12/2020; Dung lượng thị trường nhập khẩu hạt điều của Đức trong 9 tháng năm 2020 và thị phần của Việt Nam.
– Thị trường rau quả: Thị trường thế giới; Tình hình xuất khẩu rau quả của Việt Nam; Dung lượng thị trường nhập khẩu hàng rau quả chế biến (Mã HS 20) của Úc và thị phần của Việt Nam.
– Thị trường thịt: trong nước và thế giới.
– Thị trường thủy sản: Thị trường thế giới; Thị trường trong nước; Tình hình xuất khẩu thủy sản tháng 12 và năm 2020; Dung lượng thị trường nhập khẩu thủy sản của Hàn Quốcvà thị phần của Việt Nam.
– Thị trường gỗ và sản phẩm gỗ: Thị trường gỗ và sản phẩm gỗ thế giới; Tình hình xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ; Dung lượng thị trường nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Nhật Bản và thị phần của Việt Nam.

———————————

Views: 0