Việt Nam là thị trường cung cấp đồ gỗ nội thất lớn nhất cho Hoa Kỳ

Việt Nam là thị trường cung cấp đồ nội thất bằng gỗ lớn nhất cho Hoa Kỳ trong 11 tháng năm 2020, đạt 6,26 tỷ USD, tăng 30,9% so với cùng kỳ năm 2019. Thị trường nhà ở Hoa Kỳ tăng trưởng mạnh, kéo theo nhu cầu về đồ nội thất gia đình tăng trong năm 2021 và những năm tới. Đây là cơ hội lớn cho các thị trường cung cấp đồ gỗ nội thất, trong đó có Việt Nam.
Thị trường nhà ở Hoa Kỳ tăng trưởng mạnh, kéo theo nhu cầu về đồ nội thất gia đình tăng trong năm 2021 và những năm tới. Đây là cơ hội lớn cho các thị trường cung cấp đồ gỗ nội thất, trong đó có Việt Nam
Hoa Kỳ tăng mạnh nhập khẩu đồ gỗ nội thất nhà bếp và phòng ngủ từ Việt Nam

Cục Xuất Nhập khẩu dẫn số liệu từ Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ cho biết, trị giá nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Hoa Kỳ trong tháng 11/2020 đạt 2,04 tỷ USD, tăng 34,4% so với tháng 11/2019. Trong 11 tháng năm 2020, nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Hoa Kỳ đạt 16,8 tỷ USD, giảm 0,6% so với cùng kỳ năm 2019.
Việt Nam là thị trường cung cấp đồ nội thất bằng gỗ lớn nhất cho Hoa Kỳ trong 11 tháng năm 2020, đạt 6,26 tỷ USD, tăng 30,9% so với cùng kỳ năm 2019. Tỷ trọng nhập khẩu từ Việt Nam chiếm 37,2% tổng trị giá nhập khẩu, tăng 9 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2019.

————————————-

Visits: 1