Xuất khẩu của Việt Nam sang Indonesia tăng trưởng cao

Theo Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2021, giá trị kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường lớn nhất Đông Nam Á này tăng 47,2% so với cùng kỳ năm trước với giá trị kim ngạch đạt 1,92 tỷ USD.

Hầu hết các nhóm hàng công nghiệp đều đạt được tốc độ tăng trưởng cao, góp phần làm gia tăng mạnh giá trị kim ngạch xuất khẩu trong kỳ, trong đó 03 nhóm hàng có giá trị tăng trưởng xuất khẩu cao nhất cũng là những nhóm hàng có giá trị xuất khẩu lớn nhất. Đó là: máy tính điện tử có tốc độ tăng trưởng 167,3%, đạt giá trị kim ngạch 261,12 triệu USD; chất dẻo nguyên liệu tăng 95,1% đạt giá trị 150,28 triệu USD; sắt thép các loại tăng 93,6% với giá trị đạt 254,06 triệu USD. 

Tổng giá trị xuất khẩu của 03 nhóm hàng này đạt 665,46 triệu USD, chiếm 34,6% tổng giá trị xuất khẩu trong kỳ.

——————————————

Views: 1