Bản tin Thị trường Nông, Lâm, Thủy sản ngày 31/8/2021

Số ra ngày 31 tháng 8 năm 2021, Do Cục Xuất nhập khẩu, Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại, Bộ Công thương biên soạn.

Giới thiệu về các nội dung sau:

– Tình hình chung về thị trường trong nước và thế giới;

– Thị trường cao su: Thị trường thế giới; Thị trường trong nước; Tình hình xuất khẩu cao su của Việt Nam; Dung lượng thị trường nhập khẩu cao su của Trung Quốc và thị phần của Việt Nam.

– Thị trường cà phê: Thị trường cà phê thế giới; Trong nước: giá cà phê vượt ngưỡng 40 triệu đồng / tấn; Tháng 8/2021, xuất khẩu cà phê tăng so với cùng kỳ năm 2020; Dung lượng thị trường nhập khẩu cà phê của Anh trong 6 tháng đầu năm 2021 và thị phần của Việt Nam.

– Thị trường hạt tiêu: Thị trường hạt tiêu thế giới; Trong nước giá hạt tiêu ở mức cao; Giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu tháng 8/2021 đạt mức cao nhất kể từ tháng 1/2018; Dung lượng thị trường nhập khẩu hạt tiêu của Đức trong 6 tháng đầu năm 2021 và thị phần của Việt Nam.

– Thị trường chè: Thị trường thế giới; Tình hình xuất khẩu chè của Việt Nam; Dung lượng thị trường nhập khẩu chè của Hà Lan và thị phần của Việt Nam.

– Thị trường thịt: Thị trường thế giới; Thị trường trong nước.

– Thị trường thủy sản: Thị trường thế giới; Thị trường trong nước; Tình hình xuất khẩu thủy sản của Việt Nam; Dung lượng thị trường nhập khẩu thủy sản của Hàn Quốc trong 7 tháng đầu năm 2021 và thị phần của Việt Nam.

– Thị trường gỗ và sản phẩm gỗ: Thị trường gỗ và sản phẩm gỗ thế giới; Tình hình xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ; Dung lượng thị trường nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Hoa Kỳ và thị phần của Việt Nam.

– Thông tin chính sách, chuyên đề: Đài Loan cập nhật danh sách doanh nghiệp thủy sản được phép xuất khẩu vào Đài Loan.

———————————————

Visits: 62