Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2021

  1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

Sản xuất nông nghiệp trong tháng Mười Một tập trung chủ yếu vào hoàn tất thu hoạch lúa mùa trên cả nước và gieo trồng các loại cây màu vụ đông tại các địa phương phía Bắc. Chăn nuôi gặp khó khăn do nhu cầu tiêu thụ chưa cao và dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương. Sản xuất lâm nghiệp tháng Mười Một bắt đầu khôi phục sau thời gian giãn cách xã hội, hoạt động trồng rừng và khai thác gỗ phát triển tốt phục vụ nhu cầu chế biến, xuất khẩu sản phẩm gỗ. Hoạt động thu hoạch, khai thác, vận chuyển, tiêu thụ, chế biến thủy sản đang trên đà hồi phục do nhiều địa phương đã trở về trạng thái bình thường mới.

a) Nông nghiệp

Tính đến trung tuần tháng Mười Một, cả nước thu hoạch được 1.339,2 nghìn ha lúa mùa, chiếm 85,9% diện tích gieo cấy và bằng 102,6% cùng kỳ năm trước. Ước tính năng suất lúa mùa năm nay của cả nước đạt 51,7 tạ/ha, tăng 0,5 tạ/ha so với vụ mùa năm trước; sản lượng đạt 8,06 triệu tấn, giảm 53,6 nghìn tấn.

Diện tích gieo trồng lúa thu đông năm 2021 tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long ước tính đạt 719,7 nghìn ha, giảm 4,4 nghìn ha so với vụ thu đông năm trước. Tính đến 15/11/2021, toàn vùng đã thu hoạch được 319,1 nghìn ha lúa thu đông, chiếm 44,3% diện tích gieo cấy và bằng 100,7% cùng kỳ năm trước. Ước tính năng suất toàn vụ đạt 56,1 tạ/ha, tăng 0,5 tạ/ha; sản lượng đạt 4,04 triệu tấn, tăng 9,5 nghìn tấn.

Tính đến ngày 15/11/2021, các địa phương phía Nam đã gieo cấy được 351,9 nghìn ha lúa đông xuân sớm, bằng 120,9% cùng kỳ năm trước, tập trung chủ yếu ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Tính đến thời điểm trên, cả nước gieo trồng được 71,5 nghìn ha ngô, bằng 91,9% cùng kỳ năm trước; 18,2 nghìn ha khoai lang, bằng 95,3% ; 2,8 nghìn ha đậu tương, bằng 87,5%; 4 nghìn ha lạc, bằng 87%; 138,2 nghìn ha rau các loại, bằng 100,4 %.

Ước tính đến thời điểm cuối tháng Mười Một tổng số lợn của cả nước tăng 0,6% so với cùng thời điểm năm trước; tổng số bò tăng 1,2%; tổng số gia cầm tăng 1,7%; tổng số trâu giảm 3,5%. Tính đến ngày 20/11/2021, cả nước không còn dịch lợn tai xanh và dịch lở mồm long móng; dịch cúm gia cầm còn ở Ninh Bình và Quảng Ninh; dịch tả lợn châu Phi còn ở 43 địa phương và dịch viêm da nổi cục còn ở 12 địa phương chưa qua 21 ngày.

———————————————-

———————————————-

Infographic tình hình kinh tế – xã hội

tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2021

———————————————-

Visits: 9