Câu hỏi thường gặp trong lĩnh vực dân sự

Sách m?i
Gồm những câu hỏi về những vấn đề chung trong lĩnh vực dân sự; Chủ thể trong quan hệ dân sự; Giao dịch dân sự, đại diện, thời hạn, thời hiệu; Tài sản, quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản; Nghĩa vụ và biện pháp đảm bảo thực hiện nghĩa vụ; Những vấn đề chung của hợp đồng; Các hợp đồng cụ thể; Nghĩa vụ ngoài hợp đồng và thừa kế.

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029280

Kho mượn: MVV.041666; MVV.041667

 

Views: 6