Luật giao thông

Sách m?i
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Trích nghị định 100/2019/NĐ-CP áp dụng ngày 01/01/2020. Gồm những qui định chung; hành vi vi phạm, hình thức, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; thẩm quyền, thủ tục xử phạt và các điều khoản thi hành.

Ký hiệu:

Kho đọc: DVL.016197

Kho mượn: MVL.019556

 

 

Views: 31