Bí quyết đầu tư

Mọi hoạt động kinh doanh muốn tồn tại và thành công phải nắm được những vấn đề cơ bản như vốn, quản lý nguồn hàng, chào và bán hàng, luân chuyển hàng hóa… sao cho có thể thu lợi nhuận cao. Một trong những yếu tố quyết định thành bại trong kinh doanh là vấn đề đầu tư vốn. Đầu tư vốn hợp lý, đúng lúc, đúng chỗ, có sự cân nhắc tính toán sẽ sinh lợi cho người đầu tư, ngược lại, sẽ tạo nên những rủi ro, có khi trắng tay…

Muốn kinh doanh phải có vốn và đây là điều nan giải đối với những người lần đầu tiên bước vào thương trường. Khi đã có vốn rồi thi việc bảo toàn và phát triển vốn là vấn đề rất quan trọng để kinh doanh phát triển. Điều này phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố trong đó khâu quản lý và bán hàng rất quan trọng. Quyển sách “Bí quyết đầu tư” sẽ trình bày các vấn đề về vốn, nhà đầu tư, nghệ thuật quản lý chào hàng và bán hàng nhằm giúp các nhà doanh nhân trẻ chiếm lĩnh được thị trường và thành công trong sự nghiệp kinh doanh….
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>  (tài liệu này chỉ phục vụ tại thư viện)

Views: 33