Hướng dẫn phòng chống các bệnh do vi khuẩn, Chlamydia và Rickettsia từ động vật lây sang người

Thế giới WHO đã cảnh báo về những căn bệnh truyền nhiễm mới hoặc do các loại vi khuẩn mới gây ra; ngoài ra còn có cả những bệnh truyền nhiễm cũ về cơ bản đã khống chế được và cả những loại bệnh mới nảy sinh. Trong đó có những bệnh từ động vật lây sang người, làm cho việc phòng chống thêm khó khăn phức tạp…
Khái quát chung về các bệnh truyền nhiễm từ động vật lây sang người. Các bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn, Chlamydia và Rickettsia
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Tác giả bài viết: ntntuyet

Visits: 51