Đánh giá cạnh tranh trong một số ngành dịch vụ của Việt Nam

Cạnh tranh đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế thị trường và cũng là động lực của sự phát triển. Duy trì môi trường cạnh tranh lành mạnh đồng nghĩa với việc duy trì một môi trường kinh doanh bình đẳng góp, phần thúc đẩy tối đa tiềm lực của doanh nghiệp, tạo đà cho phát triển kinh tế xã hội…
Đánh giá, phân tích thực trạng môi trường cạnh tranh trong các ngành dịch vụ: bán lẻ điện máy, chứng khoán, dịch vụ chuyển phát nhanh, thẻ ngân hàng và chỉ ra các rào cản, bất cập cũng như đưa ra các khuyến nghị, chính sách đối với các cơ quan quản lí nhà nước và các doanh nghiệp.
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Views: 24