40 ngày rèn tư duy

40 ngày rèn tư duy
40 ngày rèn tư duy: Gồm các bài tập rèn luyện tư duy được thiết kế lộ trình thực hiện 40 ngày, giúp bạn hiểu sâu cơ chế hoạt động của bộ não nhằm tận dụng tốt hơn các khả năng sẵn có, đồng thời cải thiện các kỹ năng của não bộ: Chăm sóc bộ não; Rèn luyện bộ não; Cố gắng tập trung; Các mục tiêu thực tế; Xác lập các ưu tiên; Tổ chức công việc; Giải tỏa căng thẳng; Sức mạnh của giấc ngủ; Cơ thể và bộ não; Nghỉ ngơi; Thiền thánh niệm; Sự tự tin; Tương tác thông minh hơn; Nói lời xin lỗi; Suy nghĩ có ý thức;…

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029429

Kho mượn: MVV.041960; MVV.041961

 

Views: 0