Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong (1902 – 2022)

LÊ HỒNG PHONG

Họ và tên: Lê Huy Doãn

Ngày sinh: 1902

Ngày mất: 6/9/1942

Quê quán: xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
– Tổng Bí thư của Đảng từ 3/1935 đến 7/1936

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

– 1/1924: Cùng đồng chí Phạm Hồng Thái sang Thái Lan, sau đó đi Trung Quốc tìm đường cứu nước, tham gia Tân Việt Thanh niên Đoàn (Tâm Tâm xã)

– 1924: Học trường quân sự Hoàng Phố, được đồng chí Nguyễn Ái Quốc dìu dắt

– 2/1926: Gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc

– 1926: Tốt nghiệp trường quân sự Hoàng Phố

– 10/1926 – 10/1927: Học trường lý luận quân sự tại Lêningrat (Liên Xô)

– 12/1927 – 11/1928: Học trường không quân số 2 ở Bôrixôglebxk (Liên Xô)

– 12/1928: Học trường Đại học Lao động Cộng sản Phương Đông của Quốc tế Cộng sản ở Mátxcơva với bí danh là Litvinốp. Sau khi tốt nghiệp, đồng chí tham gia Hồng quân Liên Xô và là chiến sĩ không quân đầu tiên của Việt Nam

– Cuối năm 1931: Với tên là Vương Nhật Dân, đồng chí về Trung Quốc hoạt động

– 1932: Tìm cách liên lạc với tổ chức Đảng ở trong nước nhằm khôi phục phong trào

– 1934: Thành lập Ban chỉ huy ở ngoài của Đảng ở Ma Cao do đồng chí Lê Hồng Phong làm Bí thư

– 14/6/1934: Triệu tập Hội nghị Ban chỉ huy ở ngoài của Đảng và đại biểu các Đảng bộ trong nước bàn kế hoạch triệu tập Đại hội lần thứ nhất của Đảng

– 3/1935: Tại Đại hội I của Đảng ở Ma Cao, đồng chí được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng

– 7/1935: Dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng ta dự Đại hội VII Quốc tế cộng sản ở Mátxcơva (Liên Xô). Đại hội công nhận Đảng ta là Chi bộ chính thức của Quốc tế Cộng sản và bầu đồng chí Lê Hồng Phong là Ủy viên Ban Chấp hành của Quốc tế cộng sản

– 1/1936: Tới Trung Quốc

– 10/11/1937: Với tên là La Anh, đồng chí về nước hoạt động

– 3/1938: Dự Hội nghị Trung ương tại Hóc Môn (Gia Định) quyết định thành lập “Mặt trận Dân chủ Đông Dương”

– 22/6/1939: Bị địch bắt lần thứ nhất ở Sài Gòn và bị kết án 6 tháng tù

– 25/1/1940: Bị bắt lần thứ 2, bị kết án 5 năm tù và đầy ra Côn Đảo

– 6/9/1942: Đồng chí hy sinh tại nhà tù Côn Đảo.

Views: 31