Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2021) và Chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Nội dung chủ yếu trong Thông tin chuyên đề:

“KỶ NIỆM 91 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (3/2/1930 – 3/2/2021)

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII “

– Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người sáng lập, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam.
– Đảng Cộng sản Việt Nam – Người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
– Lịch sử và ý nghĩa sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2021).
– Việt Nam khát vọng hùng cường.
– Đại hội Đảng toàn quốc diễn ra từ ngày 25/1 – 2/2/2021.
– Kỳ vọng Đại hội XIII chọn ra người xứng đáng nhất.
– Tôi mong Đảng sáng suốt lựa chọn.
– Thông cáo báo chí về tình hình kinh tế – xã hội quý IV và năm 2020.
– Bình Thuận: nhiều thành tựu trong nhiệm kỳ 2015 – 2020.
– Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh: Phải tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.
– Ý Đảng hợp lòng dân.
– Tuy Phong : Xây dựng Đảng là then chốt.

 

Views: 16