Kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam – Đan Mạch 10 tháng năm 2021

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 10 tháng đầu năm 2021, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Đan Mạch đạt khoảng 480,5 triệu USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Đan Mạch đạt khoảng 280,97 triệu USD, tăng 17,9%, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Đan Mạch đạt 199,53 triệu USD, tăng 21,2% so với cùng kỳ năm 2020.

VIỆT NAM XUẤT KHẨU SANG ĐAN MẠCH 10 THÁNG NĂM 2021

Mặt hàng

10T/2020

10T/2021

Tăng/giảm (%)

Kim ngạch xuất khẩu (USD) 238.207.230 280.965.293 17,9%
Hàng thủy sản 36.897.624 44.439.949 20,4%
Cà phê 1.929.803 42.687.362 2112,0%
Sản phẩm từ chất dẻo 11.739.490 35.822.697 205,1%
Túi xách, ví, vali, mũ, ô, dù 5.457.825 22.540.470 313,0%
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm 4.917.657 18.848.027 283,3%

———————————————–

Visits: 2