Xuất khẩu xi măng tăng 50% so với cùng kỳ

Từ đầu năm đến nay, cả nước tiêu thụ 45,83 triệu tấn xi măng, trong đó riêng xuất khẩu đã chiếm tới 19,26 triệu tấn, tăng tới 50% so với cùng kỳ năm 2020.

Theo số liệu của Vụ Vật liệu xây dựng (Bộ Xây dựng), chỉ tính riêng trong tháng 5/2021, ước tiêu thụ xi măng đạt khoảng 10,79 triệu tấn, tăng khoảng 12% so với cùng kỳ. Trong đó, tiêu thụ trong nước khoảng 6,49 triệu tấn, xuất khẩu ước đạt khoảng 4,3 triệu tấn.
Về giá cả, tháng 5 giá bán xi măng trong nước vẫn tương đương so với tháng 4/2021, riêng giá xuất khẩu tăng nhẹ.
Tính chung từ đầu năm đến nay, ước tiêu thụ khoảng 45,83 triệu tấn xi măng, tăng khoảng 16% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, tiêu thụ tại thị trường nội địa đạt khoảng 26,57 triệu tấn, tăng khoảng 9% so với cùng kỳ.

——————————————-

Visits: 0