Xuất khẩu sắn tăng vọt trong tháng đầu năm, hứa hẹn sẽ cao trong năm 2021

Mặt hàng sắn sắp lọt vào nhóm xuất khẩu tỷ đô trong năm 2020, với xu hướng xuất khẩu liên tiếp tăng mạnh và chưa có dấu hiệu dừng lại.
Xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn năm 2020 vừa qua ước đạt 2,8 triệu tấn, trị giá khoảng 989 triệu USD, tăng 9% về lượng và tăng 2,4% về trị giá so với năm 2019. Trong đó, thị trường Trung Quốc chiếm khoảng 96% tổng xuất khẩu sắn của Việt Nam.
Tháng 1/2021, do giá ngô thế giới tăng mạnh, Trung Quốc đã tăng cường nhập khẩu sắn lát thay thế cho ngô trong một số ứng dụng, như thức ăn chăn nuôi. Việt Nam đã được hưởng lợi lớn từ xu hướng này.
————————————

Visits: 0