Xuất khẩu sắn 4 tháng đầu năm: Tăng cả lượng và giá trị

Báo cáo của cơ quan chức năng cho thấy, 4 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,19 triệu tấn, trị giá 443 triệu USD, tăng 13,9% về lượng và tăng 23,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.
Xuất khẩu sắn và sản phẩm sắn 4 tháng đầu năm đạt 443 triệu USD
Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết, theo ước tính, tháng 4/2021, cả nước xuất khẩu được khoảng 200 tấn sắn và các sản phẩm từ sắn, trị giá 74 triệu USD, giảm 36,1% về lượng và giảm 36,6% về trị giá so với tháng 3/2021; so với tháng 4/2020 giảm 29,6% về lượng và giảm 25,4% về trị giá; giá xuất khẩu bình quân giảm 0,8% so với tháng 3/2021, nhưng tăng 5,9% so với tháng 4/2020, đạt mức 370 USD/tấn. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,19 triệu tấn, trị giá 443 triệu USD, tăng 13,9% về lượng và tăng 23,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, 3 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu tinh bột sắn đạt 585,01 nghìn tấn, trị giá 265,75 triệu USD, tăng 11,2% về lượng và tăng 28,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020, chủ yếu được xuất khẩu sang Trung Quốc, thị trường Đài Loan, Papua New Guinea, Philippines và Hàn Quốc.

—————————————–

Views: 1