Kinh tế Nhật Bản tháng 3 năm 2021

1. Thặng dư thương mại của Nhật Bản thu hẹp đáng kể
Thâm hụt thương mại của Nhật Bản đã thu hẹp xuống còn 217,4 tỷ Yên vào tháng 2 năm 2021 từ mức 1.106,6 tỷ Yên trong cùng tháng một năm trước đó và so với kỳ vọng của thị trường là khoảng chênh lệch 420 tỷ Yên[1].
Xuất khẩu từ Nhật Bản giảm 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 6,04 nghìn tỷ Yên vào tháng 2 năm 2021, so với kỳ vọng của thị trường là giảm 0,8%. Xuất khẩu giảm từ máy móc (-1,4%), máy móc điện (-0,9%), thiết bị vận tải (-12,8%) và hàng hóa sản xuất (-5,2%). Mặt khác, xuất khẩu hóa chất tăng 5,2%. Trong số các đối tác thương mại lớn, các lô hàng xuất khẩu đến Mỹ (-14%) và Hồng Kông (-8,5%), trong khi xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 3,4%[2].
Nhập khẩu vào Nhật Bản tăng trở lại 11,8% so với cùng kỳ năm ngoái lên 5,82 nghìn tỷ Yên vào tháng 2 năm 2021, so với dự báo thị trường là tăng 11,9%. Lượng mua chủ yếu do hàng hóa sản xuất (29,2%), máy móc (29,1%) và máy móc điện (31,8%). Ngược lại, nhập khẩu nhiên liệu khoáng sản giảm 9,1%. Trong số các đối tác thương mại lớn, lượng mua chủ yếu tăng từ Trung Quốc (114,5%)[3].
————————————

Views: 1