Bình Thuận: Tình hình kinh tế xã hội tháng 7 năm 2021

Trong tháng thời tiết nông vụ thuận lợi cho sản xuất, trọng tâm là tập trung chăm sóc lúa vụ hè thu, phòng trừ sâu bệnh gây hại trên cây trồng; ác loại cây trồng phát triển tốt. Trong chăn nuôi nhìn chung ổn định và có xu hướng phát triển ở nhiều loại gia súc, gia cầm; tình hình dịch bệnh nghiêm trọng trong chăn nuôi không xảy ra. Ngư trường thuận lợi cho khai thác và nuôi trồng thủy sản.

  1. Nông, lâm nghiệp và thủy sản
  2. Trồng trọt

* Cây hàng năm: Ước tính đến ngày 15/7/2021, toàn tỉnh xuống giống vụ hè thu đạt 66.293,5 ha, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2020; nguyên nhân tăng do vụ hè thu năm 2020 diện tích gieo trồng muộn vì ảnh hưởng bởi nắng hạn của vụ đông xuân:

– Cây lương thực: Diện tích xuống giống đạt 50.309,3 ha, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2020; trong đó: lúa đạt 42.932 ha, tăng 7,5%; bắp đạt 7.377,3 ha, tăng 9,5%. Các giống lúa được sản xuất đại trà như ML 48, ML 202, ML214, TH 6, Đài thơm 8, các giống lúa OM của Viện lúa đồng bằng Sông Cửu Long được công nhận sản xuất phù hợp với vùng sinh thái tỉnh Bình Thuận.

– Cây có hạt chứa dầu: Diện tích xuống giống đạt 2.561 ha (diện tích chủ yếu là cây đậu phộng), tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2020.

– Cây thực phẩm: Diện tích xuống giống đạt 8.008,1 ha; trong đó, rau các loại đạt 3.491,2 ha, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm 2020; đậu các loại đạt 4.516,9 ha, tăng 34,4% so với cùng kỳ năm 2020.

– Cây hàng năm khác: Toàn tỉnh xuống giống đạt 873,6 ha, tăng 80% so với cùng kỳ năm 2020.

——————————————–

——————————————–

Số liệu tình hình kinh tế xã hội tháng 7 năm 2021

——————————————

Hits: 15