Nhập siêu giảm còn 993 triệu USD

Theo Tổng cục Hải quan, nhờ kỳ 2 tháng 6 năm nay (từ ngày 16/6 đến ngày 31/6), cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 894 triệu USD, nên 6 tháng đầu năm nay cán cân thương mại thâm hụt 993 triệu USD.

Cập nhật mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 6 (từ ngày 16/6 đến ngày 31/6/2021) đạt 28,78 tỷ USD, tăng 10,9% so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 6/2021. Kết quả tích cực này đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước trong 6 tháng đầu năm 2021 đạt 317,66 tỷ USD, tăng 32,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Đóng góp quan trọng vào đà tăng của tốc độ xuất nhập khẩu là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), với tổng trị giá xuất nhập khẩu đạt 219,87 tỷ USD, tăng 36,6%; trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước đạt 97,8 tỷ USD, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm trước.

————————————-

Views: 15