Hướng dẫn viết đúng ngữ pháp tiếng Anh

Sách trình bày những vấn đề căn bản cần nắm vững để có thể dùng đúng ngữ pháp tiếng Anh trong các bài viết và bài nghiên cứu, bao gồm 5 phần được bố cục thành 14 chương theo từng chủ điểm rõ ràng, nhằm hướng dẫn cách dùng đúng các từ loại như động từ, danh từ, tính từ, đại từ… phân biệt các lỗi ngữ pháp thường gặp như lỗi chấm câu, lỗi chính tả, lỗi viết hoa và lỗi cú pháp.
Ngoài ra, ở cuối mỗi chướng có phần tự kiểm tra, được trình bày ở các dạng câu hỏi đúng sai; các câu hỏi dạng hoàn thành câu và câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án. Giúp học viên củng cố lại kiến thức đã học…Bấm vào >>Xem toàn văn >> 

Tác giả bài viết: ntntuyet

Hits: 82