Về Đại Thắng Mùa Xuân Năm 1975 Qua tài liệu của Chính quyền Sài Gòn

Cho tới nay với hàng trăm, hàng nghìn công trình nghiên cứu khoa học về cuộc chiến tranh Việt Nam, trong đó có cuộc Tổng tiến công và nổi dậy của nhân dân Việt Nam trong mùa Xuân năm 1975 không thể nào quên được. Dù vậy, sự hiểu biết về cuộc chiến tranh ấy, về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy ấy vẫn chưa thể gọi là đầy đủ, thấu đáo.

Về Đại Thắng Mùa Xuân Năm 1975 Qua tài liệu của Chính quyền Sài Gòn
Nhiều bí mật liên quan đến kế hoạch, mưu toan, quyết sách, sự kiện, diễn biến thực tế của phía đối địch với cách mạng vẫn còn ẩn sâu đâu đó trong kho lữu trữ, trong trí nhớ của những người trong cuộc. Làm lộ diện những bí mật ấy không chỉ để phục dựng đầy đủ hơn lịch sử cuộc chiến tranh đang mờ dần về quá khứ, mà còn để từ đó tìm ra những bài học lịch sử cho hôm nay, khi mà loài người hàng ngày vẫn đang đối diện với nguy cơ chiến tranh và sự nô dịch.
Cuốn sách được tuyển chọn trên cơ sở tập hợp những tài liệu của chính quyền Sài Gòn thu thập, ghi chép về những sự kiện lịch sử diễn ra trong giai đoạn từ khi Hiệp định Paris năm 1973 được ký kết đến kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước năm 1975. Bắt đầu từ các hồ sơ lưu trữ, những người làm sách đã chọn lọc, sắp xếp thành một hệ thống sự kiện theo trật tự biên niên sử, rồi trích dẫn nguyên văn tài liệu và viết các đoạn dẫn nối, chú giải. Cách làm như thế vừa khách quan, khoa học, vừa làm cho nội dung cuốn sách có một mạch tập trung, liên tục, dễ theo dõi.
Những tư liệu mà chính quyền Sài Gòn và các nguồn báo chí phía bên kia để lại cũng không thể phản ánh đầy đủ về biên niên sự kiện, về nguyên nhân thất bại và những thương vong, tổn thất của họ để lại kể từ sau khi Mỹ rút quân khỏi miền Nam, đặc biệt là trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975. Tuy nhiên, lịch sử luôn được quy chiếu trên cơ sở các sự kiện và sự thật, do vậy, cuốn sách Về Đại Thắng Mùa Xuân Năm 1975 Qua Tài Liệu Của Chính Quyền Sài Gòn có giá trị tham khảo, giúp bạn đọc có được thêm tư liệu theo hướng tiếp cận khác, để qua đó càng hiểu thêm về ý nghĩa vĩ đại của Đại thắng mùa Xuân năm 1975.
* Cuốn sách gồm những nội dung chính sau:
– Chương 1: Chính quyền Sài Gòn với hiệp định Pari năm 1973
– Chương 2: Từ thất thủ Phước Long đến phòng tuyến Phan Rang
– Chương 3: Từ cửa tử Xuân Lộc đến sự sụp đổ hoàn toàn của chính quyền Sài Gòn

 
Nguồn tin: Phòng Xử Lý Tài Liệu – Thư Viện Tỉnh Bình Thuận

Views: 31