Nhớ mãi ngày sinh Bác Hồ (19/5/1890-19/5/2020)

Hồ Chí Minh là biểu tượng của sự kết hợp hài hòa tinh hoa văn hóa dân tộc và văn hóa nhân loại. Hơn thế nữa, tấm gương đạo đức ngời sáng của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu không chỉ để lại cho dân tộc ta một sự nghiệp cách mạng vẻ vang mà còn là một di sản cao quý, đó là tấm gương sáng ngời về phẩm chất, đạo đức của người cách mạng, tượng trưng cho những gì cao đẹp nhất trong tâm hồn, ý chí, nhân cách của dân tộc và của loài người.

Nhớ mãi ngày sinh Bác Hồ

Ngày 19-5-1946, lần đầu tiên nhân dân ta kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị cha già dân tộc, lãnh tụ vĩ đại của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Từ đó trở đi, hằng năm cứ đến dịp 19-5, toàn dân ta lại được sống những giờ phút đặc biệt, niềm vui lâng lâng, tâm hồn phơi phới với lòng tự hào chính đáng là dân của một nước độc lập, tự do và với lòng kính yêu lãnh tụ vô hạn, đồng thời toàn dân ta lại dấy lên phong trào thi đua lập thành tích mừng ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh – Bác Hồ kính yêu.

Cuốn sách Nhớ mãi ngày sinh Bác Hồ  của tác giả TS. Trần Viết Hoàn đã tập hợp một số bức thư điện, bài thơ Bác Hồ cảm ơn nhân dân nhân ngày sinh của Bác, và một số câu chuyện cảm động kể về ngày sinh nhật của Người. Giúp bạn đọc hiểu hơn ý nghĩa cao đẹp của ngày kỷ niệm 19 – 5 ngày sinh của Bác Hồ.

Views: 53