Bình Thuận hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2023

Sáng 3/6, tại huyện đảo Phú Quý, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận tổ chức lễ mít-tinh hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam từ ngày 1-8/6.

Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận trao cờ Tổ quốc cho ngư dân đảo Phú Quý. (Ảnh: Hữu Tri)

Năm 2023, Ngày Đại dương Thế giới được Liên hợp quốc phát động với chủ đề: “Hành tinh đại dương: Thủy triều đang thay đổi” nhằm kêu gọi nhân loại cùng hành động, trân trọng, bảo vệ đại dương cũng như toàn bộ hành tinh xanh.

Chủ đề Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam được Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động: “Khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo” như một lời kêu gọi nhân dân cả nước khai thác, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên biển, đồng thời, nêu cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm cộng đồng nhằm bảo vệ và giữ gìn nguồn tài nguyên, môi trường biển, đảo vì mục tiêu phát triển bền vững.

Chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm 2023: “Giải pháp cho ô nhiễm nhựa” nhằm truyền tải mạnh mẽ thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và thích ứng với biến đổi khí hậu; kiểm soát, giải quyết ô nhiễm rác thải nhựa; hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn; tăng cường tái chế, tái sử dụng; thúc đẩy xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững; thực thi hiệu quả chính sách chống rác thải nhựa.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Phan Văn Đăng kêu gọi các cấp chính quyền, các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị-xã hội và toàn thể nhân dân trong tỉnh nâng cao nhận thức, ứng xử và thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi nilon khó phân hủy, giảm thiểu việc sử dụng sản phẩm nhựa, thu hồi, tái chế, tái sử dụng các sản phẩm nhựa và tăng cường sử dụng các sản phẩm từ vật liệu thân thiện với môi trường.

Tăng cường kiểm soát việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải, rác thải nhựa ven biển và trên các hải đảo; tổ chức các hoạt động có sự tham gia của cộng đồng; phát động các phong trào cộng đồng, ra quân làm vệ sinh môi trường biển, thu gom xử lý rác thải, không thải rác ra môi trường.

Đoàn viên thanh niên huyện đảo Phú Quý diễu hành hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam; Ngày Môi trường thế giới; Ngày Đại dương thế giới năm 2023. (Ảnh: Hữu Tri)

Đối với các địa phương trong tỉnh có biển tổ chức ra quân làm sạch bờ biển. Tổ chức khởi công, xây dựng, bàn giao các công trình bảo vệ môi trường phục vụ lợi ích cộng đồng và phát triển bền vững kinh tế biển, thích ứng với biến đổi khí hậu. Sử dụng, khai thác hợp lý, gìn giữ và tái tạo tài nguyên và bảo vệ môi trường biển.

Ngay sau lễ mít-tinh, lực lượng đoàn viên, thanh niên huyện Phú Quý đã diễu hành qua các tuyến đường chính trên đảo; ra quân phát tờ rơi tuyên truyền về Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam; Ngày Môi trường thế giới; Ngày Đại dương thế giới. Đồng thời, các địa phương trong huyện tổ chức thu gom rác thải ven biển cùng nhiều hoạt động thiết thực khác tại địa bàn dân cư.

Đình Châu // https://nhandan.vn.- 2023 (ngày 3 tháng 6)

 

Views: 0