HĐND tỉnh Bình Thuận thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

Theo Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận, việc ban hành kịp thời các Nghị quyết là cơ sở pháp lý để UBND tỉnh chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa XI phát biểu khai mạc kỳ họp. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Ngày 28/9, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 3 (chuyên đề), bằng hình thức trực tuyến tại một điểm cầu của tỉnh và 9 điểm cầu tại các huyện.

Kỳ họp đã tập trung thảo luận, xem xét một số nội dung về phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội; về chương trình hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Theo tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh, một số công trình đường giao thông nông thôn, đường vào khu sản xuất tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số là đường đất, đường nhựa, đã được đầu tư xây dựng từ rất lâu; hiện đã bị hư hỏng, xuống cấp, thường xuyên lầy lội vào mùa mưa, bụi bẩn vào mùa khô, gây khó khăn cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa nông sản của đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng thời, một phần diện tích đất thuộc Hệ thống kênh khu A của công trình Hồ chứa nước Phan Dũng, huyện Tuy Phong, chưa được khai hoang, cải tạo, nên việc giao đất sản xuất cho đồng bào gặp rất nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến sự iphát triển kinh tế-xã hội của đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây.

Chủ trương đầu tư chương trình hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 gồm 12 dự án nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, công trình thủy lợi trên địa bàn.

Việc hỗ trợ đầu tư đối với các dự án này là cần thiết, nhằm đáp ứng nhu cầu giao thông đi lại, vận chuyển hàng hóa nông sản, tạo quỹ đất sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao đời sống, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận, xem xét thông qua nhiều nghị quyết quan trọng như điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn Bình Thuận giai đoạn 2016-020, định hướng đến năm 2030; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 được chuyển sang năm 2021 và kế hoạch năm 2021 nguồn vốn ngân sách tỉnh; phân khai vốn thường xuyên Trung ương hỗ trợ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới năm 2021.

Theo ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận, việc ban hành kịp thời các Nghị quyết nêu trên phù hợp với quy định hiện hành, là cơ sở pháp lý để Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, điều hành đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, hoàn thiện cơ sở hạ tầng của tỉnh./.

Nguyễn Thanh // https://www.vietnamplus.vn.- 2021 (ngày 28 tháng 9)

 

Hits: 30