Đội viên chung tay – làm Khiên chống dịch

Với tinh thần “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ”, cùng các anh chị đóng góp một phần công sức vào nhiệm vụ phòng chống dịch chung của cả tỉnh. Hội đồng Đội tỉnh Bình Thuận tổ chức chương trình “Đội viên chung tay – làm Khiên chống dịch”.

Chương trình “Đội viên chung tay – làm Khiên chống dịch” được phát động từ ngày 10/9 đến ngày 25/9/2021, nhiệm vụ mỗi bạn Đội viên là sẽ cùng người thân trong gia đình làm 03 kính giọt bắn kèm theo lời cảm ơn, gửi đến tuyến đầu đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid 19.

Qua 01 tháng phát động, chương trình đã đạt kết quả đáng ghi nhận, các bạn đội viên, thiếu niên, nhi đồng trong tỉnh đã làm được 14.668 kính chắn giọt bắn, kèm những lời cảm ơn để gửi đến các cô chú, anh chị nơi tuyến đầu phòng chống dịch.

Chương trình “Đội viên chung tay – làm khiên chống dịch” do Hội đồng Đội tỉnh triển khai  là môi trường cho  đội viên, thiếu niên, nhi đồng thể hiện sự sáng tạo vừa chung tay cùng phòng chống dịch bệnh covid – 19./.

Quỳnh Trân // http://doanthanhnien.vn.- 2021 (ngày 28 tháng 9)

 

Views: 15