Tôi thích bản thân mình nhất khi ở bên bạn

Sách m?i
Mỗi người chúng ta chính là tác giả của cuộc đời mình. Chỉ có bản thân ta mới có thể kể lại rằng cuộc sống của ta đã viết nên câu chuyện gì, câu chuyện đó có ý nghĩa thế nào và hấp dẫn đến độ muốn đọc tiếp ra sao.

Gồm các câu chuyện: Tác giả của cuộc đời mình; Kẻ ngốc dầm mưa; Chú chim vẫn bay dẫu chẳng biết về đâu; Đừng biến chuyện đó thành vấn đề hệ trọng; Châm ngôn cuộc sống…

Số đăng ký cá biệt:

Kho đọc: DVV.027919

Kho mượn: MVV.039484; MVV.039485

Sách đang có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

 

Hits: 22