Người từng là tất cả giờ chỉ còn cái tên

Sách m?i
Gồm các truyện ngắn: Tách trà còn sót lại. Tôi đến buổi biểu diễn của cậu ấy. Ngọn lửa mùa đông Bức thư tình đầu tiên. Sau cơn mưa mùa hạ. Người từng là tất cả giờ chỉ còn cái tên…

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.028001

Kho mượn: MVV.039648; MVV.039649

 

 

 

Visits: 284