Thuật tẩy não

Sách m?i
Thuật tẩy não: Gồm những kiến thức khoa học như tâm lý học, xã hội học, sinh học, thần kinh, y học… giúp bạn hiểu một cách toàn diện về bản chất sự thật của việc tẩy não, khu biệt tận gốc những vấn đề như tẩy não mang tính khích lệ, tẩy não mang cạm bẫy huyền diệu để mỗi chúng ta đều đạt được năng lượng tích cực, vận dụng nó vào các phương diện trong cuộc sống hàng ngày

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029323

Kho mượn: MVV.041753; MVV.041754

 

Views: 2