8 bước đổi đời

Sách m?i
Trình bày 8 bước cơ bản mà những người hạnh phúc, khỏe mạnh và thành công nhất đều áp dụng: Hình dung; Mạo hiểm; Chịu trách nhiệm hoàn toàn; Cảm nhận mọi cảm xúc; Giao tiếp trung thực; Tha thứ cho qua khứ; Hy vọng vào tương lai.

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029106

Kho mượn: MVV.041312; MVV.041313

 

Views: 1