Thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt hơn 5,46 tỷ USD

Ngày 25-2, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tổng vốn thu hút đầu tư nước ngoài trong hai tháng đầu năm 2021 đạt hơn 5,46 tỷ USD, bằng 84,4% so cùng kỳ năm 2020.

Cụ thể, cả nước có 126 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (giảm 74,8%), với tổng vốn đăng ký đạt 3,31 tỷ USD (giảm 33,9%). Về vốn điều chỉnh, có 115 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt 1,61 tỷ USD.

————————————-

Hits: 0