Thông báo mở cửa phục vụ phòng mượn

Thư viện tỉnh Bình Thuận thông báo đến quí độc giả

Thứ ba (04/07/2023) Phòng mượn sẽ bắt đầu mở cửa phục vụ độc giả tại cơ sở mới. Các phòng còn lại sẽ mở cửa phục vụ sau khi di dời xong sẽ có thông báo.

Trân trọng thông báo đến độc giả.

TVBT

Views: 1