Thông báo mở cửa phục vụ phòng thiếu nhi

       Thư viện tỉnh Bình Thuận thông báo đến quí độc giả

Thứ hai (26/6/2023) Phòng thiếu nhi sẽ bắt đầu mở cửa phục vụ độc giả thiếu nhi tại cơ sở mới. Các phòng còn lại sẽ mở cửa phục vụ sau khi di dời xong sẽ có thông báo.

Trân trọng thông báo đến độc giả.

TVBT

Visits: 127