Bản tin thị trường Algeria, Gambia, Mali, Niger, Senegal và Tunusia

I. CHÂU PHI

FDI vào châu Phi giảm 15,6% năm 2020 do Covid-19

Theo Báo cáo Đầu tư thế giới năm 2021 của Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD), các thách thức kinh tế và y tế do đại dịch Covid-19 gây ra kết hợp với giá năng lượng thấp đã tác động tiêu cực đối với FDI vào châu Phi. Lục địa này chỉ thu hút được 39,8 tỷ USD, giảm gần 15,6% so với năm 2019 do hoạt động kinh tế bị chậm lại và giảm cầu về nguyên liệu.

Dòng vốn FDI vào Bắc Phi giảm 25% từ 14 tỷ USD năm 2019 xuống còn gần 9,8 tỷ US và vào khu vực châu Phi phía Nam sa mạc Sahara giảm 12% xuống còn 30 tỷ USD.

Bất chấp dòng vốn vào Nigeria tăng nhẹ từ 2,3 tỷ USD năm 2019 lên 2,4 tỷ USD năm 2020, FDI vào Tây Phi vẫn giảm 18% xuống còn 9,8 tỷ USD năm 2020. Senegal nằm trong số ít các nền kinh tế Tây Phi nhận được dòng vốn đầu tư cao hơn vào năm 2020, với mức tăng 39% đạt 1,5 tỷ USD, do sự gia tăng đầu tư vào năng lượng, chỉ đứng sau Nigeria và Ghana. Gambia cũng là một trong những nước có mức tăng trưởng FDI dương (+4,5%).

———————————————–

Visits: 31