Tàu cá chỉ được vào 4 cảng ở Bình Thuận có chốt kiểm soát COVID-19

Các tàu thuyền khai thác thủy sản chỉ được vào bốn cảng biển ở Bình Thuận có đặt chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19.

Ngày 9-7, ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ký công văn gửi UBND các tỉnh, TP ven biển trong nước, đề nghị thông báo với các tàu thuyền khai thác thủy sản chỉ được vào bốn cảng biển ở Bình Thuận có đặt chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19.

Cảng cá La Gi.

Theo đó, để triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, kiểm soát chặt chẽ người, tàu thuyền hoạt động trong khu vực biên giới biển trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, không để phát sinh các nguồn lây dịch bệnh COVID-19 qua tuyến biển, UBND tỉnh Bình Thuận đề nghị UBND các tỉnh, TP ven biển thông báo cho ngư dân của tỉnh thành mình biết.

Cụ thể khi đến neo đậu, bốc dỡ sản phẩm, bổ sung nhiên liệu, nhu yếu phẩm… trên địa bàn tỉnh Bình Thuận phải vào đúng các Cảng có chốt kiểm soát dịch COVID-19.

Các cảng này bao gồm Cảng cá Phan Rí Cửa, cảng cá Phan Thiết, cảng cá La Gi và cảng vận tải Phú Quý; đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại các Cảng.

Thời gian áp dụng kể từ ngày 9-7 cho đến khi có thông báo mới.

Đối với tàu cá khai thác xa bờ, tàu dịch vụ thủy sản trong tỉnh chỉ được cập bốn Cảng có chốt kiểm soát dịch nói trên. Khi cập cảng, thuyền trưởng, các thuyền viên phải khai báo y tế, xuất trình nhật ký hành trình, nhật ký khai thác cho chốt kiểm soát và văn phòng đại diện nghề cá để kiểm tra kiểm soát, phòng chống dịch.

Giao trách nhiệm cho chốt kiểm soát tuyến biển tổ chức lấy mẫu tầm soát ngẫu nhiên để kịp thời phát hiện nguồn lây nhiễm.

Các Sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, TP ven biển thực hiện nghiêm việc chỉ tiếp nhận tàu cá của các tỉnh, TP khác vào các Cảng có chốt kiểm soát dịch COVID-19 nêu trên, yêu cầu đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đúng quy định.

Phương Nam // https://plo.vn/.- 2021 (ngày 9 tháng 7)

 

 

Views: 15