Bình Thuận phân loại “vùng đỏ, vùng xanh” để xét nghiệm trên diện rộng

Kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước và nguồn huy động xã hội hóa, đóng góp bằng kinh phí hoặc bằng kit test.

Ngày 14-8, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ký Kế hoạch Xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, để kịp thời phát hiện các ca nghi nhiễm COVID-19 trong cộng đồng và có biện pháp phòng, chống dịch kịp thời, UBND tỉnh đề nghị các địa phương thực hiện đánh giá và phân loại đúng mức độ nguy cơ theo quy mô xã/phường/thị trấn để triển khai thực hiện lấy mẫu xét nghiệm.

Lấy mẫu test nhanh tại thị xã La Gi

Cụ thể: Khu vực nguy cơ rất cao, khu vực phong tỏa (Vùng đỏ), lấy mẫu toàn bộ người dân, 3 đến 5 ngày sau lấy mẫu lần 2, thực hiện xét nghiệm sàng lọc test nhanh (mẫu gộp 3); lấy mẫu toàn bộ người dân lần 3 (sau lần 1 từ 7 đến 10 ngày), thực hiện xét nghiệm RT-PCR (mẫu gộp 10).

Khu vực nguy cơ cao (Vùng cam): Lấy mẫu toàn bộ người dân lần đầu thực hiện xét nghiệm sàng lọc test nhanh (mẫu gộp 3), sau 7 ngày lấy lần 2 thực hiện xét nghiệm RT-PCR (mẫu gộp 10).

Khu vực nguy cơ (Vùng vàng) và Khu vực bình thường mới (Vùng xanh): Lấy mẫu đại diện hộ gia đình là thành viên của hộ gia đình, người có tần suất tiếp xúc nhiều với mọi người xung quanh hoặc thường xuyên ra ngoài nhà, thực hiện xét nghiệm RT-PCR (mẫu gộp 10).

Đối với các doanh nghiệp thuộc các khu công nghiệp: Thực hiện lồng ghép vừa lấy mẫu tại doanh nghiệp và tại địa phương.

Thành lập các đội lấy mẫu, mỗi đội 5 người gồm: 3 nhân viên y tế, 2 cán bộ khác; mỗi đội thực hiện lấy mẫu đạt 600 mẫu/ngày (tương ứng mẫu xét nghiệm test nhanh gộp 3 là 200 ống, mẫu xét nghiệm RT-PCR gộp 10 là 60 ống). Tùy theo tình hình địa phương để thành lập các đội lấy mẫu đáp ứng với kế hoạch đề ra.

Các địa phương thực hiện trong thời gian từ 12 đến 15 ngày, hoàn thành trước ngày 31-8.

Địa điểm lấy mẫu tại địa bàn khu dân cư, khu công nghiệp, cơ quan, đơn vị,.. phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước (cấp tỉnh và cấp huyện) và nguồn huy động xã hội hóa (đóng góp bằng kinh phí hoặc bằng kit test).

Phương Nam // https://plo.vn.- 2021 (ngày 14 tháng 8)

Hits: 30