Thế nào hiểu chủ nghĩa Mác-Lênin?

Trong một cuộc gặp gỡ, Hồ Chủ tịch hỏi mấy cán bộ phụ trách tuyên huấn Trung ương:
     – Lâu nay, các chú tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin như thế nào? Kết quả ra sao?
Mấy ông lần lượt báo cáo công tác tuyên huấn ở các cấp, công tác giáo dục chính trị, lý luận tại các trường và tại chức. Bác lắng nghe xong, nói:
– Các chú làm khá nhiều việc đấy. Có điều Bác muốn nói rõ hơn. Các chú dạy chủ nghĩa Mác – Lênin chắc có nhiều người thuộc, nhưng các chú có làm cho mọi người hiểu chủ nghã Mác – Lê nin là thế nào không?

Ngừng một lúc, Bác giải thích: Theo Bác hiểu thì cách mạng phân công cho việc gì, làm Chủ tịch nước hay nấu ăn, đều phải làm tròn nhiệm vụ. Không nên đào tạo ra những con người thuộc sách làu làu, cụ Mác nói thế này, cụ Lênin nói thế kia, nhưng được giao nhiệm vụ quét nhà lại để cho nhà đầy rác! Đó là điều thứ nhất cần rõ. Bác lại hỏi
– Các chú có biết nhân dân ta sống với nhau như thế nào không?
Ông Hà Huy Giáp liền nói:
– Thưa Bác, nhân dân ta có câu nói: “Tối lửa tắt đèn có nhau”.
– Đúng như thế. Nhân dân ta từ lâu vẫn sống với nhau có tình có nghĩa như vậy. Hiểu chủ nghĩa Mác – Lênin tức là phải sống với nhau đầy tình nghĩa như vậy. Nếu thuộc bao nhiêu sách mà sống với nhau không có tình có nghĩa thì sao gọi là hiểu chủ nghĩa Mác – Lênin được? Đó là điều thứ hai cần phải rõ.
Mấy chục năm nay nhân dân ta thực hành chủ nghĩa Mác – Lênin bằng cách ra sức làm tròn nhiệm vụ cách mạng và sống với nhau có tình, có nghĩa.
(Theo bài của Phan Hiền)
Trích “Kể chuyện Bác Hồ tập 5”, trang 133 – 134; Nxb. Giáo dục Việt Nam, 2017. – 242tr.
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận số 286 đường Trần Hưng Đạo – TP. Phan Thiết!
Phòng Thiếu nhi: TN/VN.030076
Phòng Mượn: MVV.037612

Views: 49