Sổ tay chuyên ngành cơ khí

Sổ tay chuyên ngành cơ khí

Nhằm đáp ứng phần nào nhu cầu đào tạo, tự đào tạo, đào tạo lại, nâng cao tay nghề, cập nhật kiến thức trong lĩnh vực cơ khí. Quyển sách “Sổ tay chuyên ngành cơ khí” cung cấp những thông tin về bảo trì phòng ngừa, sửa chữa cơ khí, các kinh nghiêm thực tiễn trong sản xuất, và đề cập đến nhiều lĩnh vực hoạt động khác. Các phưcmg pháp hiện hành, các quy trình, trang thiết bị cơ bản, công cụ, và kỹ thuật… được giới thiệu một cách dơn giản và dễ hiểu, dễ ứng dụng trong các hoạt động hàng ngày. Ngoài ra, cuốn sách còn cung cấp kiến thức cơ bản về bôi trơn, đo đạc rung động, kiểm tra bảo trì phòng ngừa, các kỹ thuật chẩn đoán và xử lý sự cố thông thường, giúp thợ cơ khí xác định và xử lý vấn đề một cách hiệu quả, tiết kiệm chi phí và thời gian.

Bấm vào  >> Xem toàn văn >>  

Tác giả bài viết: ntntuyet

Hits: 36