Kỹ thuật nuôi trồng một số cây con dưới tán rừng

Đã từ lâu, đồng bào các dân tộc ít người sống ở ven rừng hoặc xen kẽ với rừng và có tập quán, kinh nghiệm khai thác nguồn sản vật của rừng vô cùng quý giá do thiên nhiên ban tặng để nuôi sống mình. Nguồn tài nguyên phong phú và đa dạng của rừng đã góp phần nuôi sống con người, giúp con người vượt lên khó khăn, trở ngại để tồn tại và phát triển…
Giới thiệu kỹ thuật trồng 15 loài cây và kỹ thuật nuôi 5 loài động vật dưới tán rừng; giới thiệu tóm tắt một số cây trồng, vật nuôi và sản phẩm có giá trị dưới tán rừng…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Tác giả bài viết: ntntuyet

Views: 15