Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10/2023

Nội dung chủ yếu trong Thông tin chuyên đề:

NGÀY QUỐC TẾ NGƯỜI CAO TUỔI 1/10/2023
  • Lịch sử, ý nghĩa Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10
  • Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi
  • Chăm lo sức khỏe cho người cao tuổi
  • Sôi nổi “Giải thể thao Người cao tuổi 2023”
  • Hội thao NCT tỉnh Bình Thuận năm 2023 thành công tốt đẹp
  • Võ Xu: Tổ chức họp mặt nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Người cao tuổi
  • Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau: Mô hình chăm sóc và hỗ trợ người cao tuổi hiệu quả
  • Ông Qua Mai Tuấn – Người cao tuổi làm kinh tế giỏi

———————————————————————-

Visits: 15