Phương pháp đọc sách khoa học và hiệu quả

Phương pháp đọc sách khoa học và hiệu quả: Gồm kỹ năng trước khi đọc: Chọn sách để đọc, cần đọc có chọn lọc, sắp xếp thời gian đọc; Phương pháp đọc phổ biến: Các bước chuẩn bị trước khi đọc, phương pháp đọc sách năm bước; Một số phương pháp đọc khác: Phương pháp love, phương pháp đọc luân phiên,…; Kỹ năng đọc sách: Kỹ năng tư duy, kỹ năng lý giải,…

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029803

Kho mượn: MVV.042699; MVV.042700

 

Visits: 4