Ôn luyện thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Tiếng Anh

Sách m?i
Sách được xây dựng bám sát theo chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình học cấp THPT hiện hành theo các mức độ đánh giá năng lực của bạn đọc .

Cấu trúc của cuốn sách gồm 2 phần chính: Hệ thống kiến thức và câu hỏi ôn tập theo chủ đề môn học. Phụ lục đề tham khảo và hướng dẫn giải. Một số đề tham khảo và đáp án.

Đặc biệt, để việc ôn luyện thi thêm hiệu quả cũng như bước đầu chuẩn bị cho việc tổ chức kì thi tốt nghiệp trên máy tính, mỗi cuốn sách có kèm theo một số mã để sử dụng miễn phí Ứng dụng công nghệ thi thử 4.0.

Số đăng ký cá biệt:

Kho đọc: DVL.016105

Kho mượn: MVL.019383; MVL.019384

Sách đang có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

 

Hits: 3